© Unknown / Public Domain

Björnjakt i Dalarna. Två jägare, en äldre man och en tonårig pojke, sitter bakom en fälld björn som ligger på marken bland ris och stockar. Pojken håller ett gevär i ena handen. I bakgrunden silar solljuset in mellan trädens grenar.

Scoring:
+ 1 🙁 Unsure

Topics:
   + Bear hunting
   + Carnivora of Sweden
   + Dalarna
   + Dead bears
   + Hunting in Sweden

Download:

Licensing:

Media information:

  • Original datetime: between circa 1900 and circa 1940
    date QS:P,+1950-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+1900-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1940-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
  • Upload datetime: 2011-03-12T12:01:08Z
  • Uploader: User:NordiskaMuseetBot
  • SHA1: 08e35a43c4359606af121e1af860d394a7752214
  • Refreshed: 2018-08-23 17:54:50 UTC

Technical Topics:
   + Artworks without Wikidata item
   + CC-PD-Mark
   + Content made available through Wikimedia Sverige partnerships
   + Images from Nordiska museet
   + Images from Nordiska museet/check